Menu Close

STEAM

 

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas kontekste.

Kasdieniniame ugdymo procese integruojame STEAM kompleksiškumą – esminis principas, kuriuo remiantis kuriamos STEAM veiklos – pasitelkiamas mokslinis metodas, kuris formuoja tvarią mąstyseną (keliama hipotezė, kuri patvirtinama arba paneigiama, gavus veiklos rezultatą). Tuomet analizuojama, svarstoma ir diskutuojama, kodėl ir kaip matome tokį rezultatą? Organizuojant STEAM veiklas naudojame įvairias priemones esančias tiek uždaroje, tiek lauko aplinkoje, kurios skatintų mokinių norą ieškoti, veikti ir atrasti.

Vaikas nuo pirmųjų gyvenimo dienų domisi jį supančiu pasauliu. Kiekviena diena mažai asmenybei suteikia galimybę realizuoti save kūrybinėje erdvėje, kurioje galima tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti, kurti. Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai leidžia vaikams išlaisvinti kūrybiškumą, labiau pasitikėti savo jėgomis, atrasti bendraminčių kuriant ir realizuojant idėjas kartu. Šiandien labai svarbu kritiškai mąstantis vaikas, gebantis priimti sprendimus, mokantis veikti kūrybiškai, o ieškojimai ir atradimai padeda atskleisti ir pažintinį pasaulį.

Organizuojant STEAM veiklas mokiniams sudarytos sąlygos lavinti savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, akies ir rankos koordinaciją. Išmokstama ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdomas sumanumas, lavinama reakcija, diskutuojama, stiprinamas kritinis mąstymas ir gebėjimas spręsti problemas. STEAM ugdymą pradedame nuo ikimokyklinio amžiaus, nes būtent šiame amžiuje suformuoti įgūdžiai arba kai kurių gebėjimų pradmenys lemia tolimesnes vaiko mokymosi perspektyvas.

Skip to content