Menu Close

Ugdymo organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2022-2023 MOKSLO METAIS

Mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas baigiasi:
•  1–4 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 8 d.;
•  5-8, I-II gimnazijos klasių mokiniams – 2023 m. birželio 22 d.;
•  IV gimnazijos klasės mokiniams – 2023 m. birželio 1  d.

Ugdymo proceso trukmė:
•  1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos;
•  5-8, I-II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos;
•  IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų.

Mokslo metai skirstomi į pusmečius:

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
1 pusmetis: 2022 rugsėjo 1 d. iki 2023 sausio 20 d.;
2 pusmetis (1–4 kl.): 2023 sausio 23 d. iki 2023 birželio 8 d.;
2 pusmetis (5-8, I-II gimnazijos kl.): 2023 sausio 23 d. iki 2023 birželio 22 d.;
2 pusmetis (IV gimnazijos kl.): 2023 sausio 23 d. iki 2023 birželio 1 d.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20
Pavasario (Velykų) 2023-04-11* 2023-04-14 2023-04-17
Vasaros (1-4 kl.) 2023-06-09 2023-08-31 2023-09-01
Vasaros (5-IIG kl.) 2023-06-23 2023-08-31 2023-09-01

* IV gimnazijos klasės mokiniams atostogų diena, jeigu jie laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą, nukeliama į 2023-04-17 dieną.

2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 

Skip to content