Menu Close

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

Kaip pranešti apie korupciją

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo  nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 

Skip to content