Menu Close

Konsultacijos

Konsultacijų metu mokiniai įtvirtina turimas žinias, išmoksta ar pakartoja temą, aiškinasi praleistas ar sunkesnes temas, atsiskaito darbus, rašo praleistus kontrolinius darbus, ruošiasi olimpiadoms ar meninio skaitymo konkursams, aptaria projektus, tariasi su mokytojais dėl rašinių taisymo ar uždavinių sprendimo būdų ir kt. Konsultacijos gali būti individualios ar mokinių grupei. Mokiniai gali visą pamokos laiką skirti vienai konsultacijai arba konsultuotis pas kelis mokytojus.

Konsultacijos vyksta  pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką.

2022-2023 m.m. II pusmečio konsultacijų grafikas 

Atnaujinta: 2023-01-09

 
Skip to content