Menu Close

Visuomenės sveikatos specialistas

 

JELENA VOINOVA

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė

El.p. jelena.voinova@vvsb.lt

Darbo grafikas

Antradienis 14.40 val. – 18.40 val.

Trečiadienis 7.00 val. – 19.00 val.  (pietų pertrauka 12.00 val.-12.30 val.)

Ketvirtadienis 7.00val. – 9.30 val.

Visuomenės sveikatos specialisto veikla:

 • Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • Teikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos;
 • Gimnazijos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • Ne rečiau kaip vieną kartą per metus teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į gimnazijos strateginius veiklos planus gimnazijos administracijai;
 • Organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetencija;
 • Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą gimnazijoje;
 • Teikia sveikatos žinias gimnazijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą gimnazijoje;
 • Tikrina mokinių asmens higieną;
 • Planuoja ir taiko užkrečiamų ligų ir jų platinimo profilaktikos priemonės pagal kompetenciją;
 • Dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitikti;
 • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Skip to content