Menu Close

Metodinė taryba

<…>Valčiūnų gimnazijos metodinės tarybos veiklos plane nustatomos metodinės tarybos veiklos kryptys, prioritetai, tikslai ir uždaviniai, priemonės uždaviniams įgyvendinti. Įgyvendinant metodinės tarybos veiklos planą siekiama organizuoti ir koordinuoti metodinių grupių veiklą, skatinti nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos augimą ir ugdymo proceso veiksmingumo užtikrinimą <…> 

Metodinės tarybos veiklos planas (2022-2023 m.m.)

 

Skip to content