Menu Close

“Super Citizen”

Mūsų gimnazija jau antrą kartą dalyvavo projekto “SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokų “Minecraft Education Edition” žaidimo aplinkoje cikle, kuris skirtas 8-IIG klasių mokiniams.

Pamokų metu mokiniai pagilino pilietiškumo žinias.

Projektas vykdomas ir finansuojamas British Council užsakymu, bendradarbiaujant su Lietuvos gen. Jono Žemaičio karo akademija ir Debunk.eu.

Projekto tikslas – mokinių kritinio mąstymo demokratinėms vertybėms ugdymas, teikti įtraukiantį pilietiškumo pamokų turinį, sudominti mokinius pilietiškumo pamokomis.

Projekto metu mokiniai taip pat mokėsi saugiai elgtis elektroninėje erdvėje, kad nepapultų į dezinformacijos pinkles, dirbdami komandose rengė taikius protestus,  ruošė būtiniausius daiktus evakuacijos atveju,  aiškinosi, kas yra žurnalistinis tyrimas, mokėsi rinkti informaciją, dalyvavo mobilizacijoje.  Mokiniai ne tik įgijo naujų žinių, bet ir suvokė, kad reikia būti pilietiškiems ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

Mūsų gimnazijoje startavo projekto “SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokų “Minecraft Education Edition” žaidimo aplinkoje ciklas, skirtas 8-IIG klasių mokiniams. Per pirmą pamoką, mokiniai susipažindino su pilietiškumo apibrėžimais.

Projektas vykdomas ir finansuojamas British Council užsakymu, bendradarbiaujant su Lietuvos gen. Jono Žemaičio karo akademija ir Debunk.eu.

Projekto tikslas – mokinių kritinio mąstymo demokratinėms vertybėms ugdymas, teikti įtraukiantį pilietiškumo pamokų turinį, sudominti mokinius pilietiškumo pamokomis. Mokiniai skatinami įsitraukti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kuris prasideda šeimoje, kaimynų, mokyklos, rajono, kaimo, miesto bendruomenėje ir, galiausiai, valstybėje.

Skip to content