Menu Close

“Super Citizen”

Mūsų gimnazijoje startavo projekto “SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokų “Minecraft Education Edition” žaidimo aplinkoje ciklas, skirtas 8-IIG klasių mokiniams. Per pirmą pamoką, mokiniai susipažindino su pilietiškumo apibrėžimais.

Projektas vykdomas ir finansuojamas British Council užsakymu, bendradarbiaujant su Lietuvos gen. Jono Žemaičio karo akademija ir Debunk.eu.

Projekto tikslas – mokinių kritinio mąstymo demokratinėms vertybėms ugdymas, teikti įtraukiantį pilietiškumo pamokų turinį, sudominti mokinius pilietiškumo pamokomis. Mokiniai skatinami įsitraukti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kuris prasideda šeimoje, kaimynų, mokyklos, rajono, kaimo, miesto bendruomenėje ir, galiausiai, valstybėje.


Skip to content