Menu Close

Darbo užmokestis

VALČIŪNŲ GIMNAZIJOS VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2021 m.  2022 m.
III  ketvirtis 
Direktorius 1   *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1   *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1   *
Mokytojas 25   1285,78
Pagalbos mokiniui specialistas 5   796,59
Bibliotekininkas 1   *
Raštinės vedėjas 1   *
IT inžinierius 1   *
Laborantas 1   *
Mokytojo padėjėjas 7   785,84
Vairuotojas 1   *
Drabužininkas 1   *
Valytojas 4   730,00
Virėjas 2   927,63
Drabužininkas 1   *
Einamojo remonto darbininkas 2   730,00
Kiemsargis 1   *
Sargas 2   998,20

 * vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Skip to content