Menu Close

Akcija „Darom“

Aplinkos tvarkymo akcija „Darom“

Jau kelinti metai mūsų mokykla dalyvauja akcijoje „Darom“. Visi mokyklos pedagogai, mokiniai, jų tėveliai ir techninis personalas jungiasi prie šios akcijos. Vien mokyklos teritorija užima virš 2 h. žemės ploto.

Kiekvienai klasei buvo paskirstyta ir nurodyta tvarkomoji teritorija. Klasių auklėtojai mielai dirbo su savo mokiniais, visi stengėsi, dirbo stropiai, draugiškai. Grėbė žolę, lapus, rinko šakas ir šiukšles. Mokyklos techninio personalo darbuotojai, gyvenantys šalia mokyklos, tvarkė už mokyklos ribų esančių gyvenamųjų namų teritoriją. Vyresnių klasių mokiniai, (IG-IVG kl.) kaip ir kiekvienais metais susitiko su Parudaminio girininkijos darbuotojais. Mielai tvarkė ir rinko šiukšles kelio Valčiūnai – Parudaminys kelkraščiuose, sodino mažus sodinukus Parudaminio miške. O, kad liktų darbų prisiminimai, padaryta kelėta nuotraukų.

Projekto koordinatoriai: 
direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Aušra Archipova,
socialinė pedagogė Diana Nikandrova

 

 

Skip to content