Menu Close

„Piliečio žadintuvas“

Mokysimės kurti gražesnį pasaulį… 

Mūsų mokykla dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo projekte – „Piliečio žadintuvas“, kuriame skatinama daryti gerus darbus, imtis iniciatyvos, keisti požiūrį.

Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą  TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimo savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslas – įgalinti kuo daugiau neformaliojo ir formaliojo ugdymo specialistų dirbti efektyviais neformaliojo švietimo metodais, motyvuoti jaunimo lyderius aktyviai pilietinei veiklai ir ugdyti vaikams bei jaunimui gebėjimą patiems identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas bei gerinti socializacijos aplinką bendruomenėse kartu vykdant visuomenei naudingus darbus.

Programos uždaviniai:

  1. Atlikti vietos bendruomenei aktualių darbų poreikio analizę įtraukiant įvairias socialines grupes ir skatinant skirtingų kartų bendradarbiavimą.
  2. Didinti moksleivių pilietinį aktyvumą, toleranciją ir pilietinės raiškos poreikį, skatinti mokinių politinio aktyvumo augimą.
  3. Gerinti mokytojų ir jaunimo lyderių kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje.
  4. Neformaliojo ugdymo metodais ugdyti vaikų ir jaunimo pilietines ir tautines kompetencijas.
  5. Kartu su bendruomenės veiklos grupe atlikti vietos bendruomenei aktualius darbus.
  6. Pasitelkus ekspertus atlikti programos dalyvių įgytų kompetencijų išorinį vertinimą.
  7. Parengti gerosios patirties pavyzdžių rinkinį.
  8. Pristatyti programos metu pasiektus rezultatus ir atliktus visuomenei naudingus darbus viešuosiuose nacionaliniame ir apskrities renginiuose.

Vasario 29 d. buvo organizuotas švietimo programos PILIETINIO IR TAUTINIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (VIETOS BENDRUOMENEI AKTUALIŲ IR PILIETINIAM IR TAUTINIAM UGDYMUI SKIRTŲ VISUOMENINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO) programos įgyvendinimo savivaldybėse edukacinis užsiėmimas projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviams, kuriame dalyvavo ir mūsų 2 jaunimo lyderiai Vera Bogdanova ir  Halina Višnevska.

 

Skip to content