Menu Close

Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas

IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ, BRANDOS ATESTATŲ IR JŲ PRIEDŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA

Išsilavinimo pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų dublikatai išduodami buvusiems mokiniams, baigusiems:

Valčiūnų gimnaziją (iki 2017 m. Valčiūnų vidurinę mokyklą);
Juodšilių vidurinę mokyklą (Juodšilių 1-ąją vidurinę mokyklą).

  • Buvę mokiniai, sugadinę, pametę ar kitaip praradę pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar brandos atestatą ir jo priedą ir norintys gauti jų dublikatus turi pateikti gimnazijos direktoriui nustatytos formos prašymą ir kvitą už apmokėtas dublikatų išdavimo išlaidas.
  • Į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sąskaitą perveda:

         4,34 € (už brandos atestatą ir jo priedą);
         2,03 € (už pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą).

    Gavėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija 
    Sąskaitos Nr.: LT634010051001859722

    Mokėjimo pavedime būtinai nurodykite: Valčiūnų gimnazija.

  • Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti. Įgaliojimas turi būti lietuvių kalba ir patvirtintas notaro.
  • Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei išsilavinimą patvirtinančiame dokumente, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).
  • Dublikatas išduodamas tik išsilavinimą patvirtinančio dokumento sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).

Užsisakyti išsilavinimą patvirtinančio dokumento dublikatą galima ir raštinėje (Draugystės g. 17, Valčiūnai, II aukštas, kab. Nr.1.15 ) pateikus:

  • Prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje);
  • Įmokos už dublikatą kvitą;
  • Asmens dokumentą.

Prašymus dėl išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimo priima:

Raštinės vedėja: Lucija Čečiotkinienė
Tel.: (8 5) 249 3573
El. pašto adresas: valciunu.gimnazija@gmail.com
Darbo laikas: I-V  8.00-16.00 val.

Dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje išduodami remiantis  Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu

Skip to content