Menu Close

Biblioteka

dsc_0003

“Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo, ir pykčio, be dovanų ir pinigų”

 (Rychardas de Bury)

Bibliotekos darbo laikas: 7.30 – 16.00
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena.

Bibliotekininkė: Ana Bogdzevič
El. paštas: anabogdzevic62@gmail.com


dsc_0007

Mokyklos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas – ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje.


VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2023 M.

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2022 M.

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2021 M.

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2020 M.

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2019 M.

Bibliotekos struktūra:
– Abonementas
– Skaitykla (bibliotekoje yra įrengta skaitykla su 14 darbo vietų, iš kurių 5 darbo vietos kompiuterizuotos su interneto prieiga)
– Vadovėlių fondas

Bibliotekos paslaugos:
– Mokinių aprūpinimas vadovėliais
– Grožinės literatūros išdavimas
– Atsakymas į užklausas
– Skaityklos paslaugos
– Parodų organizavimas
– Nemokamas internetas
– Kopijavimo paslaugos

Bibliotekos fondas:
2023 metų pradžioje bibliotekoje yra 5038 knygos ir 3897 vadovėliai. Turime nemažą enciklopedijų, žodynų, žinynų fondą, daug įvairių mokomųjų programų.

Teminės lentynos
1. Naujos knygos
2. Mokymasis. Studijos. Karjera (profesinio orientavimo kampelis)
3. Jubiliatų knygų parodos
4. Periodiniai leidiniai. Žurnalai

2023-2024 mokslo metų knygų parodos bei kiti renginiai

Parodos valstybinėms, tautinėms bei kalendorinėms šventėms

Mokslo ir žinių dienaRugsėjo 1 d.
Raštingumo dienaRugsėjo 8 d.
Lietuvos žydų genocido atminimo dienaRugsėjo 23 d.
Europos kalbų dienaRugsėjo 26 d.
Tarptautinė Mokytojų dienaSpalio 5 d. 
LR Konstitucijos dienaSpalio 25 d.
Žmogaus teisių dienaLapkričio 10 d.
Lietuvos kariuomenės įkūrimo dienaLapkričio 23 d.
Kūčios ir Šv. KalėdosGruodis
Knygų dovanojimo bibliotekai akcija „Knygų Kalėdos“Gruodis
Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino kalneSausio 1 d.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai (pagal atskirą planą)Sausis-gruodis
Lietuvos laisvės gynėjų dienaSausio 13 d.
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienaVasario 16 d.
Tarptautinė rašytojų dienaKovo 3 d.
Šv. KazimierasKovo 4 d.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienaKovo 11 d.
Knygnešių dienaKovo 16 d.
Pasaulinė poezijos dienaKovo 21 d.
Lietuvos įstojimo į NATO dienaKovo 23 d.
Šv. VelykosBalandžio 21-22 d.
Tarptautinė vaikų knygos dienaBalandžio 4 d.
Pasaulinė knygos ir autorinių teisių dienaBalandžio 23 d.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienaGegužės 1 d.
Motinos dienaGegužės 5 d.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienaGegužės 7 d.
Tarptautinė šeimos dienaGegužės 15 d.
Pasaulinė informacinės visuomenės dienaGegužės 18 d.
Tarptautinė vaikų gynimo dienaBirželio 1 d
Tėvo dienaBirželio 3 d

Esant reikalui – paruošiami stendai, literatūrinės parodos skirtos kitoms aktualioms temoms, knygų parodos, stendai įvairiems rašytojų, visuomenės veikėjų sukaktims paminėti.

 NUORODOS

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija  

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info

Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt

Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

 Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema –  www.libis.lt

Virtuali kultūros paveldo sistema –   https://www.epaveldas.lt

Interaktyvi biblioteka –  https://www.ibiblioteka.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas –  https://lanka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai –  www.mab.lt/lt/katalogai

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – www.lvb.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

 Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai

Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – www.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt

Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt

Įsigytų pagal ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“  projektą vadovėlių sąrašas:
I etapas
II etapas 

Skip to content