Menu Close

Socialinis pedagogas

„Didžiausia dorybė, nuo kurios blėsta visos kitos, yra niekam nekenkti ir visomis išgalėmis padėti kiekvienam“.

Frančeskas Gvičardinis

 

Socialinė pedagogė: Diana Nikandrova

Darbo laikas: II-V  8.00-15.00

Tel.: (8 5) 249 3573

El. paštas: d.nikandrova@gmail.com

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

 • Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
 • Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.
 • Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų).
 • Prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos.
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje).
 • Probleminių mokinių lankymas namuose kartu su klasių vadovais.
 • Šviečiamoji veikla.
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.

Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:

 • Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų.
 • Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.

Naudingos nuorodos:

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Portalas skirtas jaunimui, Jaunimo sveikatos centras
Pagalba vaikams
Viskas, kas aktualu šeimai
“Gelbėkit vaikus“ už vaiko teises kovojanti visuomeninė organizacija
Viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir elektroniniais laiškais tarnyba
Emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu 

Skip to content