Menu Close

Socialinis pedagogas

Didžiausia dorybė, nuo kurios blėsta visos kitos, yra niekam nekenkti ir visomis išgalėmis padėti kiekvienam“.
Frančeskas Gvičardinis

Socialinė pedagogė Diana Nikandrova

Darbo laikas

antradienis – penktadienis
8.00–15.00

El.paštas: d.nikandrova@gmail.com

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

 • Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
 • Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.
 • Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų).
 • Prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos.
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje).
 • Probleminių mokinių lankymas namuose kartu su klasių vadovais.
 • Šviečiamoji veikla.
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.

Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:

 • Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų.
 • Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.

Visuomet esate laukiami tiesiog pabūti…

NAUDINGOS NUORODOS:

www.lvjc.lt/  – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
www.jaunimo-centras.lt/  – Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras
www.bendraamziai.lt  – portalas skirtas jaunimui, žaidimai, video, nuotraukos, Jaunimo sveikatos centras
http://www.pagalbavaikams.lt   – pagalba vaikams
www.mususeima.lt – viskas, kas aktualu šeimai
www.gelbvaik.lt  – „Gelbėkit vaikus“ už vaiko teises kovojanti visuomeninė organizacija
www.savanoriaujam.lt
www.jaunimolinija.lt   – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir elektroniniais laiškais tarnyba
www.vaikulinija.lt – emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu
 

Skip to content