Menu Close

Pailgintos dienos grupė

Siekiant užtikrinti pradinių ir kitų klasių mokinių saugų ir prasmingą laiko po pamokų leidimą bei galimybę gerinti savo mokymosi pasiekimus, o mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, gimnazijoje veikia pailgintos dienos grupė.

 

 

DARBO LAIKAS
pirmadienis – penktadienis 
13.00 – 16.00 val.

Skip to content