Menu Close

Pailgintos dienos grupė

Siekiant užtikrinti pradinių ir kitų klasių mokinių saugų ir prasmingą laiko po pamokų leidimą bei galimybę gerinti savo mokymosi pasiekimus, o mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, gimnazijoje veikia pailgintos dienos grupė.

DARBO LAIKAS:
pirmadienis – penktadienis 
13.00 – 16.00 val.

Darbo režimas: 
13.00 – 14.00  Pailgintos grupės vaikų priėmimas, žaidimai, pasivaikščiojimas lauke.
14.00 – 15.00  Ugdomoji veikla, namų darbų ruoša, popamokiniai būreliai.
15.00 – 15.30  Veikla  pagal  vaikų  interesus:  piešimas,  spalvinimas, lankstymas,  skaitymas,
skaičiavimas; žaidimai, šokiai, animacinių filmų žiūrėjimas…
15.30 – 16.00   Pasivaikščiojimas lauke, išleidimas vaikų į namus.

Mokytojų budėjimas pailgintos dienos grupėje:
I, IV – Liudmila Parastajeva
II – Olga Gromova
III, V – Inga Nedeliaj
 
 
Skip to content