Menu Close

Filosofija, vizija, misija

Mokyklos filosofija

Dabartis visada kupina ateities…

Gotfrydas Vilhelmas Leibnicas

Mokyklos vizija

Nuolat besimokanti, atvira kaitai gimnazija, kurioje dirba profesionalūs mokytojai, siekiantys atskleisti kiekvieno mokinio polinkius ir gebėjimus.

Mokyklos misija

Teikiant kokybišką bendrąjį išsilavinimą, ugdyti kūrybišką, tolerantišką, atsakingą, žingeidžią asmenybę, gebančią gyventi ir veikti šiuolaikinėje visuomenėje.

Vertybės

  • Atvirumas kitokiam požiūriui, iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
  • Atsakomybė už savo veiksmus, moralę. Aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, visa bendruomene.
  • Lyderystė, užtikrinanti pokyčius ir judėjimą, dėmesį žmonėms, pozityvumą ir profesionalumą („Geros mokyklos koncepcija“.)

 

Skip to content