Menu Close

1,2% parama gimnazijai

Dėkojame visiems, kurie parėmė gimnaziją, pervesdami dalį gyventojų pajamų mokesčio. Tai didelė parama gimnazijai. Lėšos naudojamos pagal gimnazijos tarybos patvirtintą planą. Mes kuriame naują, modernią, jaukią ir saugią vaikams gimnaziją. Atlikta daug darbų tiek kasmetinių remontų metu, tiek pačios gimnazijos personalo, panaudojant darbams Jūsų pervestas lėšas. Gražėja patalpų estetinis vaizdas, gerėja darbo sąlygos mokiniams ir mokytojams.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą gimnazijai!

Prašymai skirti paramą Elektroninio deklaravimo sistemoje ( EDS) nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą FR0512 v.5

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

 1. Mokestinis laikotarpis – 2023 m.
 2. Paramos gavėjo identifikacijos kodas – 191321910.
 3. Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija.

Deklaruoti galima iki 2024 m. gegužės 1 d.

 Svarbu

 • Deklaracijų VMI pateikimo terminas iki 2024-05-01.
 • Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie 2023 metais turėjo pajamų ir VMI yra pateikę GMP308 deklaraciją.
 • 2019 m. pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys – galima skirti 1,2 %.
 • Nuo 2022 sausio 1 d. bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per EDS elektroninę deklaravimo sistemą pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FRO512. Maksimalus laikotarpis – 5 m.

EDS sistema galima naudotis per naršyklę arba mobilią VMI programėlę.

I. Paramos formos pildymas internetu per naršyklę

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos.
 2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“.
 3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas skirti paramą“.
 4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują formą“.
 5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
 6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti ankstesnės pagrindu“.
 7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą elektroniniam pildymui – spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“.
 8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5   | Mokestinis laikotarpis – 2023;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 191321910;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija (įrašykite tiek kiek užteks langelių);
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;

 1. Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.

II. Paramos formos pildymas per VMI mobiliąją programėlę

 1. Parsisiųskite VMI programėlę iš Google Play arba App Store.
 2. Prisijunkite VMI programėlėje.
 3. Pasirinkite  „EDS deklaracijos“.
 4. Pasirinkite „Paramos skyrimas“.
 5. Spauskite „Pildyti naują“.
 6. Užpildykite visus laukelius:

5   | Mokestinis laikotarpis – 2023;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 191321910;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija (įrašykite tiek kiek užteks langelių)
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;

 1. Spauskite „Pateikti“

*Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

Skip to content