Menu Close

Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas bei Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu

Viešųjų pirkimų tarnyba

Gimnazijos 2023 m. viešųjų pirkimų planas

Skip to content