Menu Close

Logopedas

Logopedė: Julija Skripskienė

Darbo laikas:

El. paštas: julija_lucun@yahoo.com

Pagrindinis logopedinio darbo tikslasteikti mokiniams kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą, bei tėvams atitinkančią informaciją.

Logopedo veiklos uždaviniai:

  • Lavinti foneminę klausą;
  • Įveikti garsų tarimo trūkumus;
  • Mokyti žodžių garsinės analizės ir sintezės (įtvirtinti įgūdžius);
  • Formuoti regimuosius, erdvės ir laiko vaizdinius;
  • Turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
  • Tobulinti kalbos gramatinę sandarą;
  • Ugdyti rišliąją kalbą;
  • Taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje;
  • Dirbti su tėvais;
  • Rengti papildomus informacinius lankstinukus.

Logopedė dirba pagal sudarytą tvarkaraštį su vaikais turinčiais kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus. Logopedinės pratybos vyksta individualiai ar pogrupiais (po 5-8 vaikus), vieną kartą per savaitę.

Nors logopedo pagrindinė misija yra kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų korekcija, jam dažnai tenka spręsti ir sutrikimą lydinčias problemas. Svarbu suprasti, kad logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojas, ir tėvai.

 

Skip to content