Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Justina Veličkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
Diana Nikandrova, socialinė pedagogė – pirmininko  pavaduotoja;
Julija Skripskienė, spec.pedagogė – sekretorė.

Nariai:
Renata Choniak, 1 klasės vadovė;
Olga Domanskaja, 3 klasės vadovė;
Svetlana Korvel, 5 klasės vadovė;
Jelena Andrejeva,  6 klasės vadovė;
Natalja Zmejevskaja, 7 klasės vadovė;
Marija Sinkevič, IIG klasės vadovė;
Diana Bucinskiene, IVG klasės vadovė;
Tatjana Spet,  mokytojo padėjėja;
Sandra Bukelienė, mokytojo padėjėja;
Beata Blaževičienė, socialinė darbuotoja darbui su šeimomis.
Jelena Voinova, sveikatos priežiūros specialistė.

Ugdymo karjerai darbo grupė

Natalja Zmejevskaja, 7 klasės vadovė – grupės vadovė, mokinių ugdymo karjerai koordinatorė;
Svetlana Korvel, 5 klasės vadovė;
Diana Bucinskiene, IVG klasės vadovė;
Olga Domanskaja, 4 klasės vadovė;
Ina Miloš, 8 klasės vadovė;
Ana Bogdzevič, bibliotekininkė.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo gimnazijoje darbo grupė

Justina Veličkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė;
Ilona Gelumbickienė, IG klasės vadovė;
Marija Sinkevič, IIG klasės vadovė;
Diana Bucinskiene IVG klasės vadovė;
Diana Nikandrova, socialinė pedagogė.

Veiklos įsivertinimo darbo grupė

Stanislava Jautakienė, lietuvių kalbos mokytoja, grupės vadovė;
Justina Veličkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės koordinatorė;
Jelena Andrejeva, muzikos mokytoja;
Nelė Muchlajeva, choreografijos pedagogė;
Inga Nedeliaj, pradinio ugdymo mokytoja;
Marija Sinkevič, matematikos mokytoja.

Gimnazijos interneto svetainės tvarkymo darbo grupė

Igoris Voiniušas, informacinių technologijų mokytojas – grupės vadovas, interneto svetainės administratorius, atsakingas už informacijos pateikimą;
Ilona Gelumbickienė, lietuvių kalbos mokytoja, atsakinga už gimnazijos veiklos naujienų informacijos pateikimą lietuvių kalba;
Natalja Zmejevskaja, rusų gimtosios kalbos mokytoja, atsakinga už gimnazijos veiklos naujienų informacijos pateikimą rusų kalba;
Liana Tarasevič, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja, atsakinga už ikimokyklinės grupės veiklos informacijos pateikimą;
Nina Burbo, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė, atsakinga už priešmokyklinės grupės veiklos informacijos pateikimą;
Ina Miloš, istorijos ir geografijos mokytoja, atsakinga už vaizdinės informacijos pateikimą;
Diana Rynkevič, IVG klasės mokinė, atsakinga už gimnazijos renginių informacijos pateikimą.

Neformaliojo švietimo organizavimo darbo grupė

Nelė Muchlajeva, choreografijos mokytoja – grupės vadovė;
Jelena Andrejeva, muzikos mokytoja;
Ina Miloš, istorijos mokytoja;
Aleksandr Subotkevič, dailės mokytojas;
Diana Nikandrova, socialinė pedagogė;
Inga Nedeliaj, pradinio ugdymo mokytoja;
Pavel Akimov, IVG klasės mokinys.

Nelaimingų atsitikimų tyrimo komisija

Aušra Archipova, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už saugą darbe – komisijos pirmininkė;
Nariai:
Jelena Andrejeva, muzikos mokytoja;
Tatjana Spet, mokytojo padėjėja.
 

Nemokamo maitinimo bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo organizavimo ir priežiūros komisija

Aušra Archipova, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
Diana Nikandrova, socialinė pedagogė;
Stanislava Jautakienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Jelena Voinova, visuomenės sveikatos specialistė;
Teresa Bojarovičienė, virėja.

Bibliotekos  paramos priėmimo darbo komisija

Ana Bogdzevič, bibliotekininkė – komisijos pirmininkė.
Nariai:
Aušra Archipova, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
Stanislava Jautakienė, lietuvių kalbos mokytoja.

Skip to content