Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo grupė: “Voveraitės”

Vaikų amžius: 3-5 m.

Trukmė: 10,5 val.

Darbo laikas:  7.00 – 17.30 val.

Ugdymo kalba: rusų

Mokytojos: Liana Tarasevič, Diana Nikandrova

Mokytojo padėjėja: Žana Ribačauskienė

Kaip užregistruoti vaiką į ikimokyklinę grupę?

  • Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 3 m.
  • Prašymą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę reikia pateikti informacinėje sistemoje www.registruok.lt, pasirenkant Vilniaus rajono savivaldybę iki einamųjų metų balandžio 1 d.
  • Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje (negalintys prisijungti prie informacinės sistemos), gali pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt, registruotu paštu, pildant prašymo formą savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedami prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai) ir vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas.
  • Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupę vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.
  • Į ikimokyklinio ugdymo grupę pirmiausia priimami visi ikimokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Juodšilių, Marijampolio ar Pagirių seniūnijose.
  • Priėmus visus gimnazijos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje.
  • Priėmus visus vaikus, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje, ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai.
  • Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat.
  • Vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą mūsų gimnazijoje, naujo prašymo informacinėje sistemoje teikti nereikia. 

Prašymų registracijos nuoroda

Dokumentai

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, aptarnaujamos teritorijos

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 

Ikimokyklinio ugdymo portalas

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą

Skip to content