Menu Close

Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės

Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

Gimnazija įvykdė projekto reikalavimus, tapo EP ambasadore, įteiktas sertifikatas. Koordinatorė – istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė.

Informacija apie Europos Sąjungą:

  1. Internete:
  2. Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt
  3. Europos Parlamento naujienos – http://www.europarl.europa.eu/news/lt
  4. Europos Sąjungos Taryba – https://www.consilium.europa.eu/lt/
  5. Europos Komisija – https://ec.europa.eu/commission/index_lt
  6. Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą – https://europa.eu/european-union/about-eu_lt
  7. Europos Sąjungos politikos kryptys – https://europa.eu/european-union/topics_lt
  8. Europos Sąjungos piliečių teisės – https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm
  9. Papildomi šaltiniai – https://euobserver.com/
  10. Europos Parlamento biuras Lietuvoje  https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje

II. Gimnazijos MEPA informacijos centras  –   socialinių mokslų kabinetas (I aukštas, 1.05 kab.)

2022-09-26
EUROPOS KALBŲ DIENA VALČIŪNŲ GIMNAZIJOJE #MEPA
2022 metai – Europos jaunimo metai! Europos Sąjunga jauniems žmonėms suteikia daugybę galimybių keliauti, pažinti, mokytis ir sužinoti. Lietuvių liaudies išmintis sako: „Ką jaunas išmoksi, visą amžių žinosi“.
Nepraleido progos pasimokyti, naujų dalykų išmokti ir Valčiūnų gimnazijos mokiniai. Per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas IG, IIG ir IIIG klasių mokiniai dalyvavo protmūšiuose, kurių metu pagilino žinias apie Europos valstybes, jų kalbas, tradicijas. Išmoko naujų posakių, mokėsi pasisveikinti, atsisveikinti kitomis kalbomis. Gimnazistams ypač patiko įgarsinimų mįslės: prancūzų, latvių, nyderlandų, suomių kalbomis.
Dvi savaites gimnazijos mokiniai skaitė laisvai pasirinktą Europos šalies literatūros kūrinį bei turėjo galimybę dalyvauti Europos kalbomis parašytų kūrinių iliustracijų kūrimo konkurse. Vertinimo komisijai teko nelengva užduotis atrinkti geriausius darbus. Pradinių klasių grupėje mokiniai iliustravo prancūzų rašytojo Šarlio Pero pasaką “Pelenė”. Už geriausius darbus gimnazijos padėkos raštus ir apdovanojimus gavo 4 klasės mokinė Snežana Rynkevič, 3 klasės mokinės Sofija Anufrijeva ir Elmira Bicer. Dėkojame visiems pradinių klasių mokiniams, dalyvavusiems piešinių konkurse.
5-8, IG-IVG klasių mokiniai iliustravo švedų rašytojos Astrid Lindgren kūrinį “Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo”, prancūzų rašytojo Antuano de Sent Egziuperi “Mažąjį princą”, vokiečių brolių Grimų pasaką “Brėmeno muzikantai”, anglų-airių rašytojo Džonatano Svifto “Guliverio kelionės” bei anglų rašytojo Viljamo Šekspyro kūrinius – 5 sonetą bei dramą “Hamletas”. Konkursą laimėjo ir gavo apdovanojimus 5 klasės mokinys Mikolaj Falevič, IIG klasės mokinė Margarita Sokolova ir IG klasės merginų komanda.
Sakoma, kad kalbų mokėjimas atveria naujas mokymosi ir verslo galimybes, padeda lengviau pažinti kitas kultūras, skatina tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Taigi, mokykimės kalbų!
 
2022-05-09
EUROPOS DIENA VALČIŪNŲ GIMNAZIJOJE #MEPALIETUVA
Europos dieną kasmet gegužės pradžioje švenčia tūkstančiai žmonių: klausosi koncertų, dalyvauja ekskursijose, diskusijose ir kituose renginiuose, per kuriuos skleidžiama informacija apie Europos Sąjungą. Ši diena buvo paminėta ir Valčiūnų gimnazijoje. Visą savaitę 5-8 ir IG-IVG klasių mokiniai per istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų pamokas kūrė plakatus – stendus, rinko įdomius faktus apie Europos Sąjungos šalis, dalyvavo viktorinoje ,,Aš – europietis”, dėliojo dėliones, parodė puikias žinias atlikdami užduotis Kahoot, diskutavo apie Lietuvos privalumus ir trūkumus Europos Sąjungoje. Gegužės 9 dieną gimnazistai sudainavo L. Beethoveno „Odė džiaugsmui“ – Europos himną, o klausydamiesi Eurovizijos dainų atpažino šalis ir jų atlikėjus, palinkėjo sėkmės šių metų Lietuvos atstovei Eurovizijoje Monikai Liu.
6 klasėje vyko netradicinė anglų kalbos pamoka ,,Get to know the States of Europe“. Mokiniai, dirbdami grupėse, spręsdami galvosūkį, atsakinėdami į viktorinos klausimus, atliko interaktyvius pratimus, plačiau susipažino su ES šalimis narėmis, jų sostinėmis, vėliavomis, sužinojo pagrindinius faktus apie Europos Sąjungą, o 8 klasės mokiniai aptarė ES institucijas, prisiminė Europos Sąjungos atsiradimo istoriją. Savo naujai įgytas ir jau turimas žinias mokiniai pasitikrino varžydamiesi tarpusavyje, dalyvaudami interaktyvioje JeopardyLab viktorinoje ,,Įdomūs faktai apie Europos Sąjungą ir jos narius”.
Per technologijų pamokas 8 ir IIG klasių mokiniai pagamino skaniuosius prancūziškus kruasanus ir belgiškus vaflius, o IIIG klasės mokiniai gamino įvairių šalių patiekalus namuose ir juos pristatė išradingai.
Taip pat gegužės 9 d. IG-IVG klasių mokiniai išbandė savo jėgas konkurse „Europos egzaminas 2022“. Tai trumpas, nuotaikingas ir įdomus žinių apie Europos Sąjungą konkursas, skirtas paminėti Europos dieną, pasitikrinti žinias arba sužinoti ką nors naujo!
 
2022-03-10
NUO VASARIO 16-OSIOS IKI KOVO 11-OSIOS…
🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹
Kovo 9 dieną Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos IIG-IVG klasių mokiniai istorijos mokėsi kitaip – netradicinėje aplinkoje, Vilniaus senamiestyje. Mokytojos Ina Miloš ir Rasa Jachimovičienė tik įžengusiems į Vilniaus senamiestį mokiniams skyrė užduotis: nusifotografuoti prie Basanavičiaus paminklo, sužinoti, kokie buvo J. Basanavičiaus slapyvardžiai, ir surasti Vilniuje paminklų, skirtų Kovo 11-ajai atminti. Pamoka tęsėsi Signatarų namuose – vietoje, kur 1918 metų vasario 16 dieną buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas. Mokiniai susipažino su Signatarų namų ekspozicija, klausėsi įdomių istorijų apie signatarų gyvenimą ir nuopelnus Lietuvai. Pasak gidės, dvi Lietuvos valstybingumui svarbios datos – 1918 m. vasario 16-oji ir 1990 m. kovo 11-oji – atskleidžia ir įprasmina nuoseklų Lietuvos valstybės raidos kelią XX ir XXI amžiais. Kiekvienos iš jų turinys skirtingas, tačiau nė viena šiandien nebūtų prasminga be kitų valstybingumo datų. Kartu jos pasakoja moderniosios Lietuvos Respublikos istoriją ir pagrindžia Lietuvos valstybės tęstinumą.
Kovo 11-osios išvakarėse 5-8 ir IIG klasių mokiniai pademonstravo savo žinias protmūšyje „Ką žinai apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną“?, kūrė plakatus, simbolizuojančius taiką pasaulyje ir Lietuvoje.
 
2021-06-02
JAUNIMO GALIMYBĖS EUROPOS SĄJUNGOJE
Birželio 2 dieną Valčiūnų gimnazijos IG-IIIG klasių mokiniams vyko virtuali pamoka su Europos informacijos centro Vilniuje atstovu Luku Gyliu. Svečias papasakojo, kad Europos informacijos centras kviečia įvairias žmonių grupes į susitikimus, kurių metu kalbama apie Europos Sąjungos istoriją, funkcionavimą, apie ES tikslus, aptariamos ES politikos sritys bei kaip Europos Sąjunga keičia mūsų kasdienį gyvenimą. Susitikimo metu apžvelgė Europos Sąjungos atsiradimo raidą, simboliką, vertybes, funkcijas, priminė, kokios šalys priklauso ES, kokios valstybės kandidatės.
Gimnazistai buvo supažindinti su jaunimo galimybėmis Europos Sąjungoje, pristatytos programos. Pirmoji programa ,,# DiscoverEU“, skirta 18-mečiams ES piliečiams, kuri suteikia galimybę nemokamai keliauti po Europos Sąjungą nuo 1-30 dienų. Pranešėjas minėjo, kad reikia dalyvauti loterijoje, pildyti anketą ir keliauti po ES traukiniais. Kodėl traukiniais? Idėjos autorius – EP narys vokietis Manfredas Weberis, kuris trumpai apibūdina savo sumanymą: „Tokia programa suteiktų galimybę jauniems žmonėms, nepaisant jų socialinės padėties, atrasti Europos įvairumą, taip pat keliauti nekenkiant aplinkai.“
Kita 18-30 metų asmenims skirta programa yra Europos Solidarumo korpusas. Ši programa suteikia galimybę savanoriauti arba dirbti užsienyje, įgyvendinant Europos bendruomenės ir gyventojams naudingus projektus. Savanoriaujama neatlygintinai, tačiau padengiamos kelionės, apgyvendinimo, sveikatos, transporto ir kt. išlaidos. Tai galimybė pažinti kitos šalies kultūrą, išmokti ar patobulinti kalbą, pakeliauti ir padėti žmonėms.
L. Gilys pristatė ir Erasmus+ programą. Tai galimybė pagal mainų programą studijuoti universitete užsienyje, išvardino Erasmus naudą (galima išvažiuoti mokytis į kitą šalį, galima susirasti draugų, galima lengviau susirasti darbą, išmokti kalbą). Taip pat pranešėjas papasakojo apie savo patirtis Čekijos sotinėje Prahoje (pagal Erasmus+ programą).
Po netradicinės pamokos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Rasa Jachimovičienė reflektavo su mokiniais, daugelio nuomone, susitikimas buvo įdomus ir aktualus.
 
2021-05-09
EUROPOS DIENA VALČIŪNŲ GIMNAZIJOJE
Gegužės 9 d. visoje Europos Sąjungoje švenčiama Europos diena. Artėjant Europos dienai visą savaitę Valčiūnų gimnazijoje vyko įvairios virtualios veiklos šiai dienai paminėti: teminės pamokos, protmūšiai, prezentacijų pristatymai.
Gegužės 7 dieną mokiniai dalyvavo LRT portalo nuotoliniame “Europos egzamine”. Geriausias žinias parodė IIIG klasės mokinė Jekaterina Rymaido. Sveikiname ją.
Per technologijų pamokas mokiniai kūrė emblemas ir jomis pasipuošė. Per istorijos pamokas penktos klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje apie Europos Sąjungą, šeštokai susipažino su Europos Sąjungos įkūrimo istorija, parodė savo žinias protmūšyje, kartu su septintos klasės mokiniais kreatyviai ir kūrybiškai pristatė piešinius tema “Europos tautų nacionaliniai drabužiai”. Aštuntos klasės mokiniai dėliojo maršrutus po skirtingas šalis, rinko informaciją apie Europos sostines, žymius žmones, lankytinas vietas ir, aišku, kalbas. Atliko užduotį apie valstybių vėliavas. IG-IVG klasių mokiniai prisiminė ES įkūrimo istoriją, apžvelgė ES institucijas, Europos Parlamento funkcijas, sužinojo daugiau apie Lietuvos parlamentarus. Buvo kalbama apie ES vertybes: laisvę, demokratiją. IG ir IIG klasių mokiniai patobulino kompiuterinį raštingumą, rengdami virtualių atvirukų, plakatų parodą apie Europos valstybes.
Per anglų kalbos pamokas aštuntokai žiūrėjo videofilmus apie Europos Sąjungos atsiradimą, raidą ir veiklą, pasitikrino savo žinias ir sužinojo naujų faktų ir įdomybių varžydamiesi tarpusavyje komandomis viktorinoje anglų kalba “Susipažinkime su Europa”. IG ir IIIG klasės mokiniai, žiūrėdami trumpus videofilmus “Diena iš gyvenimo”, kartu su europiečiais “pragyveno” jų dieną. Mokiniai sužinojo, ką ES daro dėl mūsų ir kaip tai veikia mūsų gyvenimus. Kahoot programėlėje mokiniai varžėsi dėl Europos Institucijų žinovo vardo.
Smagu, kad ir mes prisidėjome prie vis populiarėjančios Europos dienos šventimo Lietuvoje. #MEPALIETUVA
Skip to content