Menu Close

Tėvams

Tvarkaraščiai

Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupę, laisvų vietų skaičius

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę, laisvų vietų skaičius

Priėmimas į gimnazijos 1-IVG klases

Prašymus dėl priėmimo į gimnazijos 1–8, IG-IVG klases priima raštinės vedėja Lucja Čečiotkinienė,
tel.: (8-5) 493573,  el. paštas: valciunu.gimnazija@gmail.com

Raštinės priėmimo darbo laikas:
I-V   8.00-16.00

Vaikų maitinimas

Visiems mokiniams nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje nevertinant pajamų.

Dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ir pirmokui bei antrokui prašymo gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

Mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas ir aprūpinami mokinio reikmenimis remiantis Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašais.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa

Valgiaraštis (3 -6 m. vaikams)
Valgiaraštis (7 -10 m. mokiniams)
Valgiaraštis (mokiniams nuo 11 m.)

Vaiko brandumo mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas

Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre.

Profilaktinis vaikų sveikatos tikrinimas, ligų prevencija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus rajono centrinė poliklinika
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras 

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

Rekomendacijos tėvams kaip kalbėti su vaikais apie psichoaktyviąsias medžiagas ir jų vartojimą

Rekomendacijos 1

Rekomendacijos 2

 
Skip to content