Menu Close

[:lt]Spalio 5 dienos tradicija, arba su Tarptautine mokytojų diena[:RU]Международный день Учителя[:]

[:lt]

Jau susiklostė tradicija, jog spalio 5 dieną, kai mokytojai švenčia savo profesinę šventę, mūsų mokykloje yra organizuojama Savivaldos diena. Vyresniųjų klasių mokiniai tampa atsakingais mokyklos vadovais ir mokytojais.
Šventinė diena buvo džiugi, kupina emocijų ir gerų įspūdžių. Ankstyvą rytą mokiniai jau laukė mokytojų prie įėjimo į mokyklą ir sveikino juos, įteikdami oro balionėlį bei sveikinimo atviruką su nuoširdžiausiais linkėjimais ir padėkos žodžiais. „Naujai iškeptai“ administracijai teko spręsti įvairias mokyklos valdymo problemas, o ir „mokytojų“ pamokos buvo įvairios: vieni dubleriai susitvarkė kuo puikiausiai, kitiems sunkiai sekėsi sudrausminti vaikus, žodžiu, mokykloje tvyrojo darbinė atmosfera. Šiandien mokiniai suprato, kaip sunku ir sudėtinga būti mokytoju. O gal kam nors ši diena tapo pirmuoju žingsniu į mokytojo profesiją?
Mokyklos aktų salėje vyko šventinis koncertas, kuriame dalyvavo ne tik mokytojai, bet ir garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Zungailienė, ekspertas Eduardas Šembergas, Vilniaus r. savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alicija Balcevič, Vilniaus r. Juodšilių seniūnijos seniūnas Tadeušas Aškelianec, Juodšilių seniūnijos bendruomenės pirmininkė Danuta Darčanova, Juodšilių seniūnijos jaunimo ir sporto centro specialistai Jelena Chatkevič ir Veslavas Dudinski.
Šiandien mokytojai išgirdo daug gražių sveikinimų ir padėkos žodžių, o puikus mokinių pasirodymas pavertė dieną tikra švente, padovanojo gerą nuotaiką ir energiją būsimoms darbo dienoms.

[:RU]

По традиции 5 октября, когда учителя отмечают свой профессиональный праздник, в нашей школе проходит День самоуправления. В этот день старшеклассники берут управление школой полностью в свои руки.
Праздничный день был радостным, полным эмоций и хороших впечатлений. С самого раннего утра ребята встречали учителей у входа в школу и поздравляли с Днем Учителя, вручали воздушные шарики и открытки с наилучшими пожеланиями и словами благодарности.
„Новоиспечённой“ администрации пришлось решать насущные вопросы управления школой, с чем она прекрасно справилась. По-разному прошли уроки: где-то дублёры справлялись блестяще, где-то возникали трудности с дисциплиной на уроке – в общем, в школе царила рабочая атмосфера. В этот день ребята поняли, как сложно и тяжело быть учителем. А для кого-то этот день, возможно, стал первым шагом к выбору будущей профессии.
В актовом зале школы состоялся праздничный концерт, на котором, кроме учителей, присутствовали и почётные гости: старший специалист Отдела анализа региональной политики Департамента качества просвещения и региональной политики при Министерстве просвещения Литовской Республики Рамуте Зунгайлене, эксперт Эдуардас Шембергас, старший специалист Отдела просвещения Вильнюсского района Алиция Бальцевич, староста Юодшиляйской сянюнии Тадеуш Ашкелянец, председатель Юодшиляйской общественности Данута Дарчанова, специалисты центра молодёжи и спорта Юодшиляйской сянюнии Елена Хаткевич и Веславас Дудински.
В это день прозвучало много поздравлений и слов благодарности в адрес учителей, а прекрасное выступление ребят сделало этот день настоящим праздником, подарило хорошее настроение и зарядило энергией для трудовых будней.

[:]

Skip to content