Menu Close

[:lt]„Savaitė be patyčių”[:RU]„Неделя без издевательств“[:]

[:lt]

Jau aštuonerius metus kovo 20-24 dienomis mūsų gimnazijoje vyksta tradicinė akcija „Savaitė be patyčių”. Gimnazistai su savo vadovais vedė klasės valandėles, apie patyčias kalbėta įvairių dalykų pamokose. Logopedė vedė užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse „Aš moku draugauti“. 3-4 klasių gimnazistai parengė parodą „Draugystė – tai…“ Gimnazijoje svečiavosi Vilniaus r. policijos komisariato atstovės – vyr. tyrėjos Violeta Žukovska-Kaminskienė ir Irena Jankovska, kurios pravedė prevencines pamokas 5-8 ir IIG klasių mokiniams „Atsakomybė dėl patyčių”. Paskutinę akcijos dieną mus aplankė ir skaitė paskaitą 6-8 ir IG-IIG klasių mokiniams projekto „Pažink negalią“ neįgalus, veiklus, pozityvus jaunuolis Jaroslav Milevskij. Savo gyvenimo istoriją papasakojo mokiniams, skatindamas gimnazijoje patyčių prevenciją ir tolerantiškumą.
Tikime, kad jautrią širdį, gerų žodžių, kilnių jausmų, noro padėti kitam turime kiekvienas, tik reikia mokėti visu tuo pasidalinti, skleisti gerumą aplink save. Elkimės taip, kad žmonėms, kurie mus supa, būtų gera.

Socialinė pedagogė Diana Nikandrova

[:RU]

Уже восьмой год в нашей гимназии 20-24 марта проходит традиционная акция „Неделя без издевательств“. В этом году предупреждению издевательств были посвящены классные часы, об этом говорили с ребятами и учителя-предметники во время уроков. Логопед провела занятия „Я умею дружить“в группах дошкольного и подготовительного воспитания. Ученики 3-4 кассов подготовили выставку „Дружба – это…“. В гостях у гимназистов побывали представители Комиссариата полиции Вильнюсского района старшие следователи Виолетта Жуковска-Каминскене и Ирена Янковска, которые провели в 5-8 и во IIG классах занятия по предупреждению правонарушений „Ответственность за издевательства“. В последний день акции на встречу с ребятами приехал деятельный, жизнерадостный и позитивный молодой человек с ограниченными физическими возможностями Ярослав Милевский. Он рассказал ученикам 6-8 и IG-IIG классов свою историю жизни, заставив ребят о многом всерьёз задуматься.
Отзывчивое сердце, добрые слова, благородные чувства есть у каждого из нас, нужно только научиться всем этим делиться с другими. Давайте же будем вести себя так, чтобы людям, которые нас окружают, было хорошо!

Социальный педагог Диана Никандрова

[:]

„Savaitė be patyčių”

DALYVAVIMAS AKCIJOJE „SAVAITĖ BE PATYČIŲ”

Mokykla dalyvavo akcijoje „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir Tu”. Akcijos metu siekėme atkreipti dėmesį į patyčių problemą bei skatinome pagarbius ir draugiškus mokinių santykius. Visą savaitę mokykloje buvo vykdomos įvairios patyčių prevencijos priemonės. Atsižvelgdami į mokinių amžiaus grupes stebėjome ir aptarėme mokomuosius filmus, organizavome pozityvaus elgesio įgūdžių lavinimo užsiėmimus bei paruošėme informacinius lankstinukus. Paskutinę akcijos dieną pažymėjome sportinėmis varžybomis.

Akcijos mokykloje organizatoriai siekė ne tik priminti apie vis dar egzistuojančią Lietuvoje patyčių problemą, bet ir suteikti kuo daugiau informacijos mokiniams ir jų tėvams, kur ir kaip galima kreiptis pagalbos.
Žinoma, tai labai maža dalis visų darbų, kuriuos reikėtų nudirbti. Juk siekinys – ne savaitė, o gyvenimas be patyčių…

 Projekto koordinatorė: socialinė pedagogė Diana Nikandrova

<…> Akcijos metų mokiniai ir suaugusieji mokėsi užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo.

Savaitės bėgyje siekiama ne tik pranešti visuomenei, kad patyčių problema Lietuvoje vis dar aktuali, bet ir suteikti kuo daugiau informacijos, kur ir kaip galima sulaukti kvalifikuotos pagalbos, ar patarimo vaikui, jo tėvams, kurie susidūrė su patyčiomis.

Akcijos „Savaitė be patyčių“ rėmuose visi mokyklos mokiniai kūrė „Draugystės knygą“. Į šią knygą vaikai sudėjo savo kūrybą – eilėraščius, pasakojimus, jų sukurtas patarles ir priežodžius ir kitus trumpus kūrinėlius, kuriuos patys iliustravo piešiniais. Paskutine akcijos diena organizavome nedidelę šventę, kurios metu knygą padovanojome mokyklos bibliotekai <…>

Skip to content