Menu Close

[:lt]Prevencinė paskaita „Ar sunku nusikalsti?“[:RU]Лекция по предупреждению правонарушений[:]

[:lt]

Siekdami išaiškinti nepilnamečiams atsakomybę už dažniausiai daromus administracinius teisės pažeidimus Vilniaus rajono Policijos komisariato Prevencijos poskyrio Nepilnamečių reikalų specialistė Božena Klusovskaja sausio 20 d. lankėsi mūsų mokykloje.

Pareigunė susitikus su 8-12 klasės mokiniais, išaiškino jiems, kokia atsakomybė gresia nepilnamečiams už daromus administracinius teisės pažeidimus. Nepilnamečių reikalų specialistė kalbėjo, kad viešosios rimties ir tvarkos trikdymas pamokų metu, triukšmavimas, trukdymas mokytojui vesti pamoką ir kitiems mokiniams mokytis, necenzūrinių žodžių vartojimas – administraciniai teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė ir gresia bauda.

Taip pat kalbėta apie pažeidimus, susijusius su vagystėmis, rūkymu, alkoholiniu gėrimų vartojimo ir šiukšlinimu viešosiose vietose.

[:RU]

20 января в нашей школе побывала специалист Отдела по делам несовершеннолетних при Комиссариате полиции Вильнюсского района Божена Клусовская. Она провела лекцию для учеников 8-12 классов, во время которой подробно рассказала ребятам об ответственности за совершаемые несовершеннолетними нарушения административных прав. Специалист отметила, что нарушения порядка и дисциплины во время урока, когда мешают учителю вести урок, а другим ученикам учиться, употребление нецензурных выражений предусматривают привлечение к административной ответственности и штрафу. Также во время беседы было уделено внимание нарушениям, связанным с воровством, курением, употреблением алкогольных напитков, недостойному поведению в общественных местах.

[:]

Skip to content