Menu Close

[:lt]Ugdymas karjerai: susitikimas su Vilniaus kolegijos atstovais[:RU]Обучение карьере: встреча с представителями Вильнюсской коллегии[:]

[:lt]

Lapkričio 10 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Vilniaus kolegijos atstovai. Jie susitiko su IIG-IVG klasių mokiniais ir išsamiai jiems papasakojo apie studijų programas, kurias siūlo ši aukštoji mokykla, apie stojimo ir mokymosi sąlygas bei studentišką gyvenimą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas agrotechnologijų bei menų ir kūrybinių technologijų fakultetams, kurie tampa vis populiaresni tarp besirenkančiųjų studijas. Puikios mokymosi sąlygos, galimybė tęsti studijas užsienyje, įvairių projektų gausa, paklausios profesijos – visa tai nepaliko mokinių abejingų ir  dauguma jų planuoja apsilankyti Vilniaus kolegijoje  vyksiančioje  atvirų durų ir karjeros dienoje.

[:RU]

10 ноября в нашей гимназии прошла встреча учеников IG-IVG классов с представителями Вильнюсской коллегии. Гости подробно рассказали старшеклассникам об образовательных программах, которые предлагает это учебное заведение, об условиях поступления и обучения, о насыщенной студенческой жизни. Особое внимание было уделено презентации агропромышленного и пищевого  факультетов, которые в последнии годы становятся всё более популярными. Прекрасные условия обучения, возможность заграничной стажировки, участие в проектах, востребованность профессий  – всё это не оставило ребят равнодушными, многие планируют отправиться в Вильнюсскую коллегию на День открытых дверей.

[:]

Skip to content