Menu Close

Pasaulinės AIDS dienos minėjimasВсемирный день борьбы со СПИДом

Valčiūnų vidurinė mokykla paminėjo Pasaulinę AIDS dieną. Siekiant, kad mokiniai suvoktų šios dienos svarbą, klasės valandėlių metu jie klausė teorinių paskaitų, apie ŽIV/AIDS problemą, jos atsiradimo priežastys, simptomus, gydymo eigą.Socialinė pedagogė Diana Nikandrova šiai dienai paminėti parengė informacinius lapus bei lankstinukus, siekiant paminėti Pasaulinę AIDS dieną ir nutraukti tylą, kaustančią ŽIV ir AIDS problemas mūsų visuomenėje.

Socialinė pedagogė Diana Nikandrova

СПИД – «чума» нашего века, страшный, невидимый враг, который уничтожает людей. Чтобы предотвратить распространение  эпидемии ВИЧ/СПИДа, чтобы информировать население о страшных последствиях этого заболевания, и  был провозглашён Всемирный  день борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. В нашей школе также было решено во время классных часов провести разъяснительные беседы с учениками, во время которых в доступной форме объяснить им суть этой проблемы. Социальный педагог Диана Никандрова к этому дню подготовила информационный стенд и специальные памятки для ребят. Об этом нужно знать, об этом нужно говорить, чтобы преградить дорогу распространению эпидемии ВИЧ и СПИДа в нашем обществе.

Социальный педагог Диана Никандрова

Skip to content