Menu Close

[:lt]Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ Lietuva šalelė mylima“[:RU]День восстановления государственности Литвы[:]

[:lt]

Tėvynė – tai ne milijonai žemės valakų, ne miškai, ne upės. Tėvynė –sąvoka moralinė. Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę. Tik tas jos nepraras, kas nenorės“.

(J. Grušas)

lietuva_veliavaVasario 17 d. Valčiūnų vidurinėje mokykloje vyko minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Renginio metu mokiniai deklamavo gražiausias eiles apie Lietuvą, pristatė savo sukurtą video klipą „Aš tikrai myliu Lietuvą“, rengė ir pristatė medžiagą apie Vasario 16-osios signatarus. Istorijos mokytoja surengė viktoriną „Ką žinai apie Vasario 16-ąją“? Mokiniai noriai, aktyviai atsakinėjo į viktorinos klausimus. Vasario 16 – osios šventė išliks kiekvieno širdyje kaip vienybės, darnos ir sąmoningumo pamoka.

Istorijos mokytoja metodininkė Rasa Jachimovičienė

[:RU]

17 февраля в нашей школе прошло памятное мероприятие, посвященное Дню восстановления государственности «Литва – мой край любимый», в котором приняли активное участие ученики старших классов. Они читали удивительно красивые стихи о Литве, подготовили видеоклип «Я действительно люблю Литву», собрали и представили материал о сигнатарах Акта о независимости. Учитель истории предложила собравшимся поучаствовать в викторине «Что ты знаешь о дне памяти – 16 февраля?». Этот памятный день – 16 февраля – останется в сердце каждого как день единения, сознательности и гармонии.

                                                   Учитель-методист истории Раса Яхимовичене

[:]

Skip to content