Menu Close

[:lt]Respublikinis konkursas „Rusija mano akimis 2016“[:RU]Республиканский конкурс «Россия моими глазами 2016»[:]

[:lt]

Vasario 8 dieną Vilniaus rotušėje vyko šventinis renginys, kuriame buvo paskelbti laikraščio „Obzor“ organizuoto respublikinio konkurso „Rusija mano akimis 2016“ rezultatai. Šiais metais pagrindinė konkurso tema ir mintis buvo A. Čechovo žodžiai „Žmogaus viskas turi būti gražu…“. Dalyviams buvo suteikta galimybė pademonstruoti savo meninius gebėjimus ne tik rengiant prezentacijas, rašant esė, kuriant eiles, bet ir piešiant piešinius. Valčiūnų vidurinės mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo konkurse. Savo darbus įvairių kategorijų nominacijose pateikė 7 vaikai ir visi jie apdovanoti garbės diplomais, taip pat ir 1 laipsnio diplomais. Pirmąją vietą laimėjo prezentacija „Saugokite savyje žmogų“, kurią parengė 12 klasės mokinė Viktorija Milko. Taip pat pirmoji vieta buvo skirta ir kitai 12 klasės mokinei Elžbietai Turčinskaitei, kuri dalyvavo jaunųjų poetų konkurse „Mano svajonės skrieja į tolį“, buvo įvertintas ir 9 klasės mokinės Esteros Turčinskaitės piešinys.

Sveikiname visus dalyvius, garbingai atstovavusius mūsų mokyklą konkurse ir linkime jiems naujų kūrybinių pergalių!

[:RU]

8 февраля в здании Вильнюсской Ратуши прошло праздничное мероприятие, на котором были подведены итоги республиканского конкурса «Россия моими глазами 2016», объявленного газетой «Обзор». В этом году объединяющей темой конкурса стали слова А.П.Чехова «В человеке должно быть всё прекрасно…». Участникам была предоставлена возможность проявить свои творческие способности в составлении презентаций, написании эссе, сочинении стихов и в рисовании картин. Ученики Валчюнайской средней школы приняли активное участие в конкурсе. Свои работы в разных номинациях на конкурс представили 7 человек, и все они были награждены почётными дипломами, в том числе и дипломами 1 степени. Высокую оценку (1 место) получила презентация «Берегите в себе человека», подготовленная ученицей 12 класса Викторией Милько. 1 место было присуждено и Эльжбете Турчинскайте, также ученице 12 класса, участвовавшей в конкурсе юных поэтов «Мои мечты стремятся в даль», был отмечен и рисунок, выполненный ученицей 9 класса Турчинскайте Эстерой.
Поздравляем всех участников, достойно представивших нашу школу на конкурсе, и желаем им новых творческих побед!

[:]

Skip to content