Menu Close

Kalėdinė išvykaРождественская поездка

Gruodžio 15-16 d.  8-10 kl. mergaitės lankėsi Vilniaus Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregacijos vienuolyne. Mergaitės dalyvavo pamaldose, išmoko paruošti Kūčių stalą, giedoti  religines  giesmes. Sekmadienį kartu su seserimi  Viktorija dalyvavo Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Bažnyčios mišiose, susitiko su vienuolyno vyriausiąja seserimi Zofija. Ji papasakojo mergaitėms apie seserų kongregacijos misiją ir vienuolyno gyvenimą. Išvyka paliko gilų įspūdį ir sukūrė ypatingą  prieskalėdinę nuotaiką.

Istorijos mokytoja Ina Miloš

Накануне  Рождества девочки  из 8-10 классов посетили Вильнюсский женский монастырь Сестёр служительниц Иисуса в Евхаристии. Встреча началась с общей молитвы, затем девочкам показали, как подготовить и накрыть праздничный стол, учили петь рождественские песни. В воскресенье они вместе с сестрой Викторией участвовали в богослужении, которое прошло в костёле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а затем отправились на встречу со старшей монастырской сестрой Зофией, которая рассказала им о жизни в монастыре и о миссии сестёр-евхаристок. В преддверии праздника эта экскурсия оставила неизгладимое впечатление.

Учитель истории Инна Милош

Skip to content