Menu Close

Susipažinimas su universitetu…Знакомство с университетом…

Lapkričio 13 dieną 11-12 klasių mokiniai lankėsi seniausioje ir didžiausioje Lietuvos aukštojoje mokykloje – Vilniaus universitete, matematikos ir informacinių technologijų fakultete. Fakulteto prodekanas Linas Butėnas papasakojo mokiniams ne tik apie specialybes, kurias galima įgyti universitete, bet ir apie stojimo sąlygas.

Mokiniai buvo ir Lietuvos matematikų muziejuje, kuris įsikūręs fakulteto 4 aukšte. Čia galima rasti viską, kas susiję su Lietuvos matematiniu švietimu ir Lietuvos matematikų moksliniu darbu: rankraščius, knygas, fotografijas, video kasetes, asmeninius matematikų daiktus. Išvyka buvo įdomi ir naudinga.

13 ноября ученики 11-12 классов посетили старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Литвы  – Вильнюсский Университет,  факультет математики и информатики. Продекан факультета  Линас Бутенас рассказал ребятам  о специальностях, которые здесь можно получить, а также об условиях поступления.

Старшеклассники побывали в музее Математиков Литвы, который расположился на 4 этаже факультета. Здесь можно найти всё, что связано с развитием математики в Литве: рукописи, книги, фотографии, личные вещи математиков. Ребята узнали много нового и интересного.

Skip to content