Menu Close

Mokyklos tarybos sprendimasРешение Совета школы

Šių metų sausio 10 d. mokyklos taryba priėmė sprendimą, kad 12 klasės mokiniai 2012 m. rusų gimtosios kalbos brandos egzaminą laikys kaip privalomą.

Taip pat mokyklos taryba nusprendė, kad 2012 m. 10 klasės mokiniams rusų gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimas yra privalomas.

10 января этого года школьный совет принял решение о том, что экзамен по русскому языку в 12 классе в 2012 году является обязательным для всех абитуриентов.

Обязательной в 2012 году для всех учеников является и проверка знаний по русскому языку в 10 классе.

Skip to content