Menu Close

[:lt]MATEMATIKA KITAIP[:RU]МАТЕМАТИКА ИНАЧЕ[:]

[:lt]

Kovo 6 dieną 6 klasėje vyko integruota matematikos ir technologijų pamoka, kurios tema „Piramidė. Modeliai iš šiaudelių“. Iš pradžių vaikai išmoko skirti piramides iš kitų erdvinių kūnų, po to sužinojo, kiek piramidė turi viršūnių, briaunų ir sienų. Bet, savaime suprantama, pats geriausias pažinimo būdas – produkto sukūrimas savo rankomis. Tą mes ir padarėme. Modeliavimui panaudojome šiaudelius ir siūlus. Pirmiausia pasidarėme keturkampę piramidę, vėliau … oktaedrą  – aštuoniasienį briaunainį, o paskui tiesiog modeliavome ir fantazavome!

[:RU]

6 марта в 6 классе прошёл интегрированный урок математики и технологий. Тема урока – «Пирамида. Модель из трубочек». Сначала ребята научились распознавать пирамиды среди пространственных тел, затем узнали, сколько у пирамиды вершин, ребер  и граней. Но ведь самый лучший способ познания – создание продукта своими руками. Этим мы и занялись. Для моделирования использовали трубочки и нитки. Сначала смоделировали четырехугольную пирамиду, потом … октаэдр – многогранник с восемью гранями, а потом просто моделировали и фантазировали!

[:]

Skip to content