Menu Close

„Tyrėjų naktis“«Ночь исследователей»

Rugsėjo 26 d. 11 klasės mokiniai kartu su auklėtoja vyko į „Tyrėjų nakties“ renginius. Klausėmės paskaitų „Apie daiktus ir žmones: iš Lietuvos archyvų ir muziejų saugyklų“, „Mentalizacija: suprantant savo ir kito vidinį pasaulį“, dalyvavome „Lazerių šou“ ir fizikų šou-eksperimente. „Tyrėjų naktis“ – atradimų naktis, kurios paprasčiausiai negalėjome praleisti: nepamatę, neišgirdę ir nepabandę. Patiko. Kitais metais vyksime vėl. Juk įdomu. Tai ne tik puiki proga pamatyti kažką naujo, bet ir susivokti savyje, o gal net ir surasti savo kelią gyvenime.

                                                                              11 klasės auklėtoja Stanislava Jautakienė

26 сентября ученики 11 класса вместе с классным руководителем участвовали в мероприятиях, проходивших в рамках проекта «Ночь исследователей». Прослушали лекции: «О вещах и людях: из хранилищ литовских архивов и музеев», «Ментализация: понимание своего и чужого внутреннего мира», наблюдали лазерное шоу и шоу-эксперимент физиков. «Ночь исследователей» – это ночь открытий, и эти мероприятия мы не могли пропустить: не могли не увидеть, не услышать, не попробовать. Понравилось! В следующем году поедем опять, потому что это интересно. Подобные мероприятия – это не только прекрасная возможность увидеть что-то новое, они помогают разобраться в себе, а может, и найти свою дорогу в жизни.

                                                Классный руководитель 11 класса Станислава Яутакене

Skip to content