Menu Close

Vienuoliktokų išvykaЭкскурсия по Старому городу

Balandžio 13 d. 11 klasės mokiniai vyko į ekskursiją po Vilniaus senamiestį ir į Vilniaus universiteto biblioteką. Su mokiniais buvo aptarta senamiesčio architektūra, prisiminti žymūs žmones, jų darbai ir nuopelnai Lietuvai ir Vilniui. Buvo apsilankyta ir Vilniaus universiteto bibliotekoje, įkurtoje 1570 m., apžiūrėti autentiški senojo universiteto pastatai, bibliotekos salės, kiemeliai, Šv. Jonų bažnyčia, Filologijos fakultetas, išklausyti įdomūs pasakojimai ir legendos apie patį universitetą ir čia dirbusius šviesuolius. Mokiniai ne tik susipažino su įdomia VU bibliotekos istorija, bet ir matė, kokį kruopštų ir atsakingą darbą dirba bibliotekos darbuotojai, kiek žinių ir pastangų reikia, norint išsaugoti knygas, rankraščius, retus leidinius, suteikti galimybę žmonėms skaityti ir pažinti.

                                                             Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Stanislava Jautakienė

13 апреля ученики 11 класса отправились на экскурсию по Старому городу Вильнюса и посетили библиотеку Вильнюсского университета. Во время экскурсии обсудили особенности архитектурных памятников, вспомнили известных людей, чья судьба была связана со Старым городом, поговорили о заслугах их перед Литвой и Вильнюсом. Затем посетили библиотеку Вильнюсского университета, основанную в 1570 году, прошлись по читальным залам, осмотрели старое здание университета, филологический факультет, полюбовались маленькими, уютными университетскими двориками и костёлом, услышали интересный рассказ и легенды о самом университете и о выдающихся людях, которые здесь преподавали. Ученики не только узнали историю библиотеки ВУ, но и увидели, насколько сложным, ответственным и кропотливым является труд библиотекарей, которые делают всё возможное, чтобы сохранить книги, рукописи, редкие издания и предоставить возможность людям читать их и черпать из них знания.

                                                                        Учитель литовского языка Станислава Яутакене

Skip to content