Menu Close

Vaikų ir jaunimo knygų savaitėНеделя детской и юношеской книги

Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum,
ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam,
kad rastum temą pokalbiui,
bet kad mąstytum ir samprotautum. (F. Bekonas)

Balandžio 13-17 dienomis mokykloje vyko vaikų ir jaunimo knygų savaitė, skaitytojų, kurie mėgsta ir vertina knygas, šventė.

Visą savaitę mokykloje vyko įvairūs renginiai, skatinantys skaityti: knygų parodos, viktorinos, piešinių konkursai, pokalbiai apie knygas. Aktyviausi mokyklos bibliotekos skaitytojai buvo apdovanoti padėkomis.

Savaitės baigiamuoju akcentu tapo raiškaus skaitymo konkursas, skirtas rusų poeto S. Jesenino 120-osioms gimimo metinėms. Poezijos šventė buvo ryški ir įspūdinga. Konkursantams buvo įteikti prizai ir padėkos.

Dėkojame visiems dalyviams ir organizatoriams!

 Bibliotekininkė Justina Veličkienė

 Опять зашелестели листки календаря,
 О книжкиной неделе ребятам говорят.
 Лучами и ручьями поёт, звенит весна,
 Ребятам вместе с нами советует она:
 Девчонки и мальчишки,
 Всегда читайте книжки!
 Всегда любите книжки.

 С 13 по 17 апреля в школе стартовала Неделя детской и юношеской книги, праздник читателей, которые по–настоящему дружат с книгой.

На протяжении  недели в школе проводились различные мероприятия по пропаганде чтения: книжные выставки, викторины,  конкурсы  рисунков, беседы о книгах. Самые активные читатели школьной библиотеки были награждены грамотами.

Итогом недели стал конкурс выразительного чтения «Счастлив тем, что я дышал и жил», посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Праздник поэзии получился ярким, запоминающимся. Конкурсантам были вручены призы и грамоты.

Благодарим всех участников и организаторов!

Библиотекарь Юстина Величкене

Skip to content