Menu Close

Surask savąjį keliąНайди свою дорогу

,,Surask savąjį kelią”-taip buvo pavadinta bendra,  gegužės 16 dieną įvykusi, 10-12 klasių valandėlė. Greit ateis tas laikas, kai vyresniųjų klasių mokiniai turės pasirinkti, kuo užsiims įgiję vidurinį išsilavinimą-mokysis ar dirbs. Siekiant padėti jiems apsispręsti, mūsų mokykloje yra organizuojama daug įvairiausių susitikimų. Šįkart svečiavosi buvę mūsų mokyklos mokiniai,  o dabar jau aukštųjų mokyklų studentai- VGTU trečio kurso studentė Svetlana Kulagina ir VU trečio kurso studentas Aleksandr Ravluškevič. Jie nuoširdžiai pasidalijo savo patirtimi: papasakojo, kokius egzaminus laikė, kaip sekėsi kovoti su egzaminų baime, kokią specialybę pasirinko, kuo skiriasi mokymasis vidurinėje mokykloje nuo studijų aukštojoje, kaip sekėsi pati sunkiausia, t. y. pirmoji sesija, kokios galimybės įsidarbinti pagal specialybę. Pagal tai, ką ir kaip jie pasakojo, tapo aišku-jie pasirinko teisingai ir rado savąjį kelią.  Tikimės, kad šis susitikimas padės ir kitiems tvirtai apsispręsti ir pasirinkti.

                                                                                                                                                              Karjeros koordinatorė

«Найди свою дорогу» – под таким названием 16 мая прошёл классный час в 10-12 классах. Очень скоро придёт время, когда наши старшеклассники должны будут сделать свой выбор, чем заниматься, куда пойти работать или учиться. Чтобы помочь им определиться с выбором будущей профессии, в школе делается очень многое. Вот и сейчас на встречу с ними были приглашены бывшие ученики нашей школы, которые в настоящее время являются студентами высших учебных заведений – Светлана Кулагина, студентка третьего курса ВГТУ, и Александр Равлушкевич, студент третьего курса ВУ. Ребята охотно поделились своим опытом: рассказали, какие экзамены они сдавали, как удалось побороть страх, какую специальность выбрали, чем отличается учёба в вузе от занятий в школе, как прошла самая сложная первая сессия, какие перспективы устроиться на работу по специальности. По тому, что и как они говорили, было видно – они сделали правильный выбор и нашли своё призвание. Надеемся, что эта встреча поможет и другим более серьёзно и осознанно подойти к определению своего будущего.

                                                                                                                              Координатор карьеры

Skip to content