Menu Close

Sudie, Rudenėli…Прощай, Осень…

Lapkričio 16 dieną mišraus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai atsisveikino su Rudeniu…Vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, šoko šokius Rudenėliui bei atėjusiems tėveliams. Mes smagiai pasilinksminome, mindami mįsles, šokdami ratelį su Rudeniu bei būdami daržovėmis (morkomis, bulvėmis, kopūstais, agurkais, pomidorais, svogūnais)  ir palydėjome Rudenį, kuri, atsisveikindama, pasidalino obuoliais su visais vaikais ir jų tėveliais bei  visiems paliko gerą nuotaiką.

P.S. Už gražius vaikų kostiumus dėkojame tėveliams bei muzikos (E.Andrejevai) ir šokių (N.Muchlajevai) mokytojoms už pagalbą šventės organizacijoje.

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogės Inga Nedeliaj ir Jolita Kulnienė

16 ноября смешанная дошкольная группа попрощалась с Осенью… Дети рассказывали стихи, пели песни, танцевали для Осени и присутствующих родителей. Дети нарядились в овощей (морковку, картошку, капусту, огурец, помидор, лук) и весело провели время:  отгадывали загадки, водили хоровод и провожали Осень, которая, уходя, угостила всех детей и родителей яблоками и оставила всем хорошее настроение.

P.S. За красивые костюмы для детей благодарим родителей, а так же учителей музыки (Е.Андрееву) и танцев (Н.Мухлаеву) за помощь в организации праздника.

Педагоги  дошкольной группы Инга Неделяй и Йолита Кульнене

Skip to content