Menu Close

NUO RADVILŲ IKI EUROОТ РАДЗИВИЛЛОВ ДО ЕВРО

Gruodžio 11 dieną 5-12 klasių mokiniams buvo organizuota netradicinė diena Vilniuje, Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Čia duris atvėrė Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko organizuota Euro paroda, kurioje mokiniai įgijo daugiau žinių apie eurų istoriją, banknotų dizainą, gamybą, apsaugos priemones, susidėvėjusių pinigų naikinimą ir išmoko atskirti tikrą banknotą nuo padirbto.

Vyko apžvalginė ekskursija, kurioje pristatyti gausūs radiniai kartu su rūmų raidos maketais, ikonografine medžiaga ir tekstiniais komentarais. Vėliau  rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicija  lankytojus atvedė į reprezentacines menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, taip pat į specialią lobyno salę.

Po apžvalginės ekskursijos  vyko edukaciniai užsiėmimai: 5-8 kl. “Vilniaus pilys šiandien”, o  9-12 kl. “Lietuvių herojinis epas – J.Radvano “Radviliada”. Diena prabėgo nepastebimai, o atmintyje liko daug įdomių ir svarbių faktų.

11 декабря для учеников  5-12 классов был организован нетрадиционный день, который они провели в Национальном музее Дворца Великих Князей Литовских.

Выставка ЕВРО пригласила  больших и маленьких познакомиться с новой валютой нашей страны – евро. Посетители выставки смогли больше узнать об истории евро, о дизайне банкнот, их производстве, защитных средствах, уничтожении изношенных купюр, а также научились отличать настоящую купюру от фальшивой. На выставке также можно было  ознакомиться с монетами всех стран еврозоны, которые будут действовать и в Литве.

Обзорная экскурсия дала прекрасную возможность познакомиться с многочисленными находками, с макетами развития дворца, с иконографическим материалом и текстовыми комментариями. Экспозиция восстановленных исторических репрезентативных интерьеров  привела ребят в репрезентативные залы с восстановленными историческими интерьерами разных стилей – позднеготическим, ренессансным, раннебарочным, а также в специальный зал сокровищницы.

Состоялись эдукационные занятия: для учеников 5-8 классов «Вильнюсский замок сегодня», а для учеников 9-12 классов – «Литовский героический эпос в поэме Я.Радвана  «Радзивиллиада». День пробежал  незаметно, а ученики узнали много нового и интересного.

Skip to content