Menu Close

[:lt]NETRADICINĖ LITERATŪROS PAMOKA „ПО СЛЕДАМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛИТВЕ“[:RU]НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ „ПО СЛЕДАМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛИТВЕ“[:]

[:lt]

Spalio 22 dieną 6 ir 7 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje „По следам русской культуры в Литве“, kuri vyko Senamiestyje. Pamoka prasidėjo Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyno cerkvėje. Vaikai apžiūrėjo maldos namus,  nusilenkė trijų stačiatikių šventųjų  – Antano, Eustatijaus ir Jono – palaikams, išklausė jų gyvenimo bei mirties už religinius įsitikinimus istoriją, galėjo palyginti realų pasakojimą ir literatūrinius šventųjų aprašymus, kuriuos skaitė per literatūros pamokas. Vėliau patraukėme į Rotušės aikštę, kad savo akimis pamatytume namą, kuriame pirmasis Lietuvoje knygų leidėjas Pranciškus Skorina dar 16 amžiuje įkūrė pirmąją spaustuvę. Per šią pamoką mokiniai ne tik įgijo naujų literatūros žinių, bet ir turėjo galimybę prisiliesti prie „gyvos istorijos“ ir pajausti, kaip glaudžiai tarp savęs susijusios lietuvių ir rusų kultūros. 

[:RU]

22 октября ученики 6 и 7 классов участвовали в нетрадиционном уроке „По следам русской культуры в Литве“, который прошёл в Старом городе. Урок начался с посещения православной церкви Свято-Духова монастыря. Ребята осмотрели храм, поклонились нетленным мощам трёх виленских великомученников, послушали историю их жизни и мучительной смерти за веру, смогли сравнить реальную историю и литературные жития святых, с которыми познакомились на уроке литературы. Затем отправились на Ратушную площадь, чтобы своими глазами увидеть дом, в котором основоположник книгопечатания в Литве Франциск Скорина в 16 веке открыл первую типографию. Во время урока ребята не только получили новые знания по литературе, но и смогли прикоснуться к живой истории и почувствовать, как тесно связаны между собой литовская и русская культуры.

[:]

Skip to content