Menu Close

Mokytojų dienaДень учителя

Laukuos artojai sėja brandų grūdą,
Kad geras derlius džiugintų visus.
Ir tu, o Mokytojau, tokio būdo –
Į tą laukų artoją panašus.

Jaunon širdin tu sėji protą, gėrį,
Ją nuo audrų ir saugai, ir gini.
Priimki šiandien rudeninę gėlę
Ir ačiū, kad dėl mūsų gyveni.

Penktadienį, spalio 2 dieną, mokykloje buvo organizuota savivaldos diena, skirta Mokytojų dienai. 12 klasei į talką  buvo pakviesti ir vienuoliktokai. Mokiniai pasiskirstė pareigomis, sudarė pamokų ir skambučių tvarkaraštį.  11-12 klasių mokiniai vedė pamokas, rūpinosi jaunesniųjų saugumu, tvarka mokykloje. Organizatoriai ir džiaugėsi („mums patikėjo mokyklą!“), ir nerimavo („ar susidorosim?“). Jiems smagu buvo mokytojauti, būti savarankiškiems, jausti atsakomybę ir pasitikėjimą. Po pamokų mokiniai surengė nedidelį sveikinimo koncertą savo mokytojams.

2 октября, в преддверии Дня учителя, в нашей школе был организован  День самоуправления – и школа полностью перешла в руки старшеклассников. Ученики 12 класса вместе с помощниками из 11 класса основательно подготовились к этому дню: они распределили обязанности, составили расписание уроков  и звонков, решили, какие предметы и в каких классах они будут вести, кто будет отвечать за порядок в школе, как будет организовано дежурство. Ребята и радовались („нам доверили школу!“), и волновались (справимся ли?“).  И они справились! Доказали, что могут быть ответственными, самостоятельными, инициативными – а это лучший подарок учителям к их профессиональному празднику. После уроков ученики пригласили учителей на небольшой праздничный концерт.

Почетен и сложен
Учительский труд,
Призванье и сердце
В дорогу зовут.
И знаний богатство
Вы дарите вновь,
А с ними — надежду,
Добро и любовь!
Живете достойно,
Нам силы даря,
Всегда напряженно,
А значит, не зря!

Skip to content