Menu Close

Mokykla žengė į naujus mokslo metusНовый учебный год начался!

Štai ir vėl atėjo auksinis ruduo. Jo ryškios spalvos džiugina akį ir dovanoja puikią nuotaiką. Juk šiandien – Žinių diena. Ypatinga diena: jaudinasi dvyliktokai, nes šiandien paskutinį kartą nuskambės pirmasis rugsėjo skambutis; nekantraudami laukia mažieji, nes nuo  pirmojo skambučio prasidės ilgas kelias žinių link; su jauduliu ir nostalgija prisimena šią dieną suaugę.

Į susirinkusiuosius kreipėsi mokyklos direktorė Veronika Kočneva, linkėdama naujais mokslo metais sėkmės, svarbių atradimų ir malonių įspūdžių. Žodį tarė ir gerbiami svečiai: Vilniaus r. švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Markova ir Juodšilių seniūnijos seniūnas Tadeuš Aškelianec.

Daug dovanų, eilėraščių, dainų, šokių, gėlių ir šypsenų… Bet štai nuskamba pirmasis rugsėjo skambutis – laikas į klases… Prasideda Naujieji mokslo metai! Sėkmės Jums, mokiniai, įkvėpimo Jums, mokytojai, kantrybės Jums, tėveliai!

Rusų kalbos mokytoja N.Zmejevskaja

Прекрасен путь учебы и познанья.
От школьной парты до больших высот,
От букваря до тайны мирозданья,
С одним девизом пламенным: “Вперед!”

Вот и снова пришла золотая осень. Её яркие краски радуют глаз и поднимают настроение в этот особенный день – День Знаний. Особенный, потому что дорог и памятен каждому. Волнуются двенадцатиклассники – сегодня первый звонок прозвучит для них в последний раз; с нетерпением ждут его малыши – ведь с него начнётся их долгий путь к знаниям; с грустью вспоминают о школьном детстве взрослые.

К собравшимся на праздник Знаний обращается директор школы Кочнева Вероника Станиславовна. Она желает всем успешной учёбы, важных открытий и приятных впечатлений в новом учебном году. Напутственные слова ученикам произносят и уважаемые гости – старший специалист отдела просвещения Вильнюсского района Вера Маркова и староста Юодшиляйской сянюнии Тадеуш Ашкелянец.

Поздравления, подарки, стихи, песни, танцы, море цветов и улыбок… Но вот, наконец-то, звенит долгожданный первый звонок. В небо взмывают десятки разноцветных воздушных шаров.

Новый учебный год начался!  Удачи Вам, ученики, вдохновения Вам, учителя, терпения Вам, родители!

Учитель русского языка Н.Змеевская

Skip to content