Menu Close

[:lt]Menų festivalis 2017[:RU]Фестиваль искусств 2017[:]

[:lt]

Gegužės 8 dieną mūsų gimnazijos vokalinis ansamblis ,,Sonata“ dalyvavo konkurse ,,Menų festivalis 2017“, kuris šiais metais vyko Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoje. Vaikai puikiai atliko dvi dainas rusų kalba, juos šiltai sutiko žiūrovai ir žiuri. Nuoširdi padėka festivalio rengėjams, taip pat gimnazijos direktoriui Mečislavui Jasiulevičiui už gražų priėmimą. Dėkojame ir ansamblio dalyviams už pasirodymą ir linkime jiems  kūrybinės sėkmės.

[:RU]

8 мая вокальный ансамбль нашей гимназии «Соната» принял участие в конкурсе „Фестиваль искусств 2017“, который в этом году проходил в в Юодшиляйской гимназии им. св.Уршули Ледуховской. Ребята прекрасно исполнили две песни на русском языке и были тепло встречены зрителями и жюри. Огромная благодарность организаторам Фестиваля, а также директору гимназии  Мечиславу Ясюлевичу за гостеприимство и тёплый приём. Благодарим также участников ансамбля за достойное выступление и желаем им новых творческих успехов.

v[:]

Skip to content