Menu Close

Karjeros dienaДень карьеры

Kovo  20 dieną 10-12 klasių mokiniai lankėsi Karjeros dienos renginyje Vilniaus statybininkų rengimo centre. Čia jiems buvo paruošta įdomi ir turininga programa. Į susitikimą su mokiniais atvyko Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Technikos ir Edukologijos universitetų atstovai, kurie supažindino susirinkusius su mokymo programomis, papasakojo, kokios vidurinio ugdymo disciplinos būtinos  stojant į šias mokymo įstaigas, kaip 2014 metais bus apskaičiuojami konkursiniai balai, ką veikia studentai-kaip mokosi ir kaip leidžia laisvalaikį. Vėliau svečiai atsakė į klausimus, susijusius su vienos ar kitos specialybės perspektyvomis, įdarbinimo galimybėmis, specialistų darbo užmokesčiu. Susitikimo pabaigoje organizatoriai išdalino informacinius lankstinukus.

Karjeros koordinatorius

20 марта ученики 10-12 классов побывали на Дне карьеры в Вильнюсском центре подготовки строителей. Здесь для них была подготовлена интересная и многообразная программа. На встречу со старшеклассниками пришли представители Коллегии предпринимательства и дизайна, Технического и Эдукологического университетов, которые ознакомили собравшихся с  образовательными программами, рассказали, какие учебные предметы необходимы для поступления, как будут подсчитываться конкурсные баллы в 2014 году, чем занимаются студенты – как учатся и как отдыхают.  Затем гости ответили на многочисленные вопросы, связанные с перспективностью той или иной специальности, возможностью трудоустройства, заработной платой специалистов. В конце встречи организаторы раздали старшеклассникам информационные буклеты.

  Координатор карьеры

Skip to content