Menu Close

Europos kalbų dienaДень европейских языков

 

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Ši šventė yra ypatinga, kadangi mes puikiai suprantame, jog šiandienos žmogus negalėtų savęs realizuoti, jei laisvai nekalbėtų nors viena užsienio kalba. Norint paskatinti mokytis tiek gimtąją , tiek užsienio kalbas, mokykloje yra organizuojami įvairūs renginiai. Šiais metais rusų kalbos mokytojai mokiniams pateikė prezentaciją, informuojančią apie kalbos reikšmę žmogaus gyvenime, parinko žymių žmonių išsakytų minčių apie kalbą, pasiūlė mokiniams parašyti esė tema „Kodėl mes mokomės kalbų?“ Lietuvių kalbos mokytojai, primindami vaikams, jog šie metai yra paskelbti Tarmių metais, išsamiai supažindino su lietuvių tarmėmis, nes didžiulis dėmesys turi būti skiriamas ir nykstančių tarmių išsaugojimui. Per anglų kalbos pamokas mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias, dalyvaudami konkursuose ir viktorinoje. Istorijos mokytojai apibendrino visą informaciją ir organizavo baigiamąją viktoriną. Diena buvo informatyvi ir, norisi tikėti, naudinga ir turininga! 

26 сентября  отмечается  День европейских языков.  К этому празднику у нас отношение особое, потому что мы  прекрасно понимаем, что сегодня человек не может полностью реализовать себя, если он не владеет хотя бы одним иностранным языком. С целью пропаганды изучения не только родного, но и иностранных языков  и проводятся в школе разнообразные мероприятия. В этом году учителя русского языка  представили вниманию учеников презентацию о роли языка в жизни человека, подготовили подборку высказываний известных людей о языке, предложили написать эссе на тему: «Зачем мы изучаем языки?». Учителя литовского языка говорили с ребятами о красоте и многообразии языка, которые проявляются в его диалектах. На уроках английского языка ученики проверили свои знания, участвуя в викторине и конкурсах, а на уроках истории была обобщена вся информация и проведена итоговая викторина. День был очень насыщенным и, хочется верить, плодотворным!

Skip to content