Menu Close

„Stiprus tas, kas įveikia savo žalingus įpročius“«Силён тот, кто победил свои вредные привычки»

Š. m. spalio 16 dieną mokyklos socialinė pedagogė Božena Tyčino ir 12 klasės mokiniai Alina Sitnikova bei Jevgenij Vaskan 5 klasės mokiniams pravedė pamokėlę „Žalingų įpročių įtaka žmogaus pilnaverčiam gyvenimui“, kurios tikslas buvo ugdyti mokinių sveikos gyvensenos sampratą.

Užsiėmimo metu buvo atskleistos sveiko gyvenimo ypatumai, aptartos opiausios visų metų laikų problemos – tai nesveikas maitinimasis, nenoras judėti, alkoholio bei psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Pamoka baigėsi mokinių refleksija: ką aš naujo sužinojau, kas privertė susimąstyti, ką būtinai turiu savyje pakeisti.

Norėtųsi tikėti, kad mokiniai ims atsakingiau žiūrėti į savo sveikatą, stiprins ją ir ugdys sveikos gyvensenos įpročius.

 16 октября  социальный педагог Божена Тычино и ученики 12 класса Алина Ситникова и Евгений Васкан провели для пятиклассников  занятие «Влияние вредных привычек на  полноценную жизнь человека», цель которого  – воспитывать  в детях стремление к здоровому образу жизни.

Во время занятия обсуждались не только особенности здорового образа жизни, но и связанные с ним проблемы,  актуальные во все времена и для всех людей: нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, алкоголизм и употребление  психотропных веществ.  Пятиклассники активно участвовали в обсуждении полученной информации, а в конце занятия каждому была предоставлена возможность высказаться о том, что нового они узнали, о чём задумались, что взволновало и что необходимо изменить в себе.

Хочется верить, что для ребят это занятие не прошло даром, что они будут ответственно  относиться к себе и к своему здоровью.

Skip to content