Menu Close

„Lyderių laikas 2“

Valčiūnų vidurinės mokyklos dalyvavimas projekto „Lyderių laikas 2“ Vilniaus rajono savivaldybės kūrybinės komandos sukurto unikalaus lyderystės modelio pristatyme

Vilniaus rajono savivaldybės kūrybinė komanda, įgyvendindama projektą „Lyderių laikas 2“, mokinių rudens atostogų metu, spalio 27-29 dienomis, organizavo  sukurto unikalaus Vilniaus rajono savivaldybės lyderystės modelio „Efektyvus mokyklos valdymas dėl geresnės ugdymo(si) kokybės“ pristatymo renginius, kuriuos pavadino „Kūrybinėmis dirbtuvėmis“.  

Renginiai vyko: spalio 27 d. – Nemenčinės Gedimino gimnazijoje, spalio 28 d. – Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje, spalio 29 d. – Nemėžio šv. R.Kalinausko gimnazijoje. Renginiuose dalyvavo rajono švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Renginių metu buvo pristatytas kūrybinės komandos nuveiktas dviejų metų darbas, pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais, kalbėta apie lyderystę švietime, jos ugdymą ir skatinimą, aiškintasi, kas yra konsultavimas ir konsultavimasis. „Kūrybinėse dirbtuvėse“ buvo mokomasi kurti asmenines svetaines-tinklaraščius, praktiškai išbandyti konsultavimo(si) modeliai, aptarti vidinių konsultacijų praktiniai pavyzdžiai.

Valčiūnų vidurinė mokykla buvo aktyvi modelio pristatymo dalyvė: pasidalino turima patirtimi, kaip mokykloje yra organizuojamas mokinių konsultavimas. Šiuo klausimu kalbėjo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Igoris Voiniušas ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Stanislava Jautakienė.

Smagu ir naudinga buvo pasidalinti tuo, ką gerai pavyksta organizuoti ir įgyvendinti mūsų mokykloje, pasiklausyti kolegų, pasisemti ir iš jų patirties.

                                                                                                        Mokyklos LL2 komanda

Skip to content