Menu Close

„Lyderių laikas 2“ kūrybinės komandos susitikimas

Sausio 21 d. Vilniaus r. Valčiūnų vidurinėje mokykloje susitiko projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinė komanda. Susitikime dalyvavo kūrybinės komandos koordinatorė švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Sofija Ryžova, vyriausioji specialistė Ina Obolevičienė, konsultantės Solveiga Grudienė ir Asta Malčiauskienė, Mokyklų tobulinimo centro (MTC) direktorė Eglė Pranckėnienė, kūrybinės komandos nariai. Tai buvo jau VII jų susitikimas. Susirinkę analizavo sukurto modelio „Efektyvus mokyklos valdymas dėl geresnės ugdymo(si) kokybės“ numatytas veiklas, jas tobulino, numatė tolimesnio darbo gaires.

Buvo susitikta ir su Valčiūnų vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvu, kuriam buvo pristatytas projektas, darbo planas, buvo išklausyta mokytojų nuomonė apie lyderystę, pasirinktas pagrindines veiklas, aiškintasi, kuo jos yra aktualios ar naujos, kokios jų įgyvendinimo galimybės, su kokiais sunkumais susiduria mokytojai.

Projekto kūrybinės komandos darbas buvo produktyvus ir rezultatyvus, buvo numatyti ateities darbai bei veiklos gairės, svarbios tiek atskiroms mokykloms, tiek visam rajonui.

Skip to content