Menu Close

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija…”Акция «Память жива, потому что свидетельствует…»

Mūsų mokykloje,  kaip ir visoje Lietuvoje, vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija”,  skirta 1991 m. sausio 13-osios dienos įvykiams paminėti. Mokytojai ir mokiniai tylos minute pagerbė sausio 13-osios drąsuolius, uždegė atminties žvakutes. 10-12 kl. mokiniai skaitė posmus, skirtus Laisvei, Nepriklausomybei, Tėvynei.

Buvo parengtas stendas „Laisvės gynėjų diena“, parengta knygų, lankstinukų, plakatų paroda mokyklos bibliotekoje, taip pat organizuota mokinių piešinių paroda ,,Piešiu Laisvę‘‘.  Istorijos ir lietuvių kalbos mokytojos pravedė „Laisvės istorijos“ pamokas.

В нашей школе, как и во всей Литве, прошла гражданская акция «Память жива, потому что свидетельствует…», посвящённая трагическим событиям 13 января 1991 года. Учителя и ученики минутой молчания почтили память героев, погибших за свободу Литвы.

В память о них были зажжены свечи, старшеклассники читали проникновенные строки о Родине, о Свободе и Независимости, был оформлен памятный стенд, проведена выставка рисунков «Рисую Свободу». Ученики посетили библиотеку, где была  организована  выставка книг, брошюр и  плакатов, а затем учителя истории и литовского языка провели тематические уроки.

Skip to content