Menu Close

„Ateities karjera – kas tai?“«Будущая карьера – что это?»

 Š. m. kovo 19 d. mūsų mokyklos komanda „Vėjas galvoje“ dalyvavo Vilniaus rajono konkurse „Ateities karjera – kas tai?“ ir užėmė garbingą 1-ąją vietą. Komandos „Vėjas galvoje“ nariai: Halina Višnevska (11 kl.), Viktorija Milko (10 kl.), Alina Sitnikova (10 kl.), Pavel Kovalevski (10 kl.), Norbert Keizo (9 kl.) ir Edgar Miloš (9 kl.). Ačiū mokiniams už puikų pasirodymą, kūrybiškumą, artistiškumą, gražų bendradarbiavimą ir komandinės dvasios palaikymą.

10 klasės auklėtoja Stanislava Jautakienė

9 klasės auklėtoja Marija Sinkevič

 

19 марта команда учеников нашей школы под названием «Ветер в голове» участвовала в районном конкурсе «Будущая карьера – что это?». Выступление ребят было признано лучшим – и команда  заняла почётное первое место. Честь школы в конкурсе отстаивали ученики 9-11 классов: Галина Вишневска (11 кл.), Виктория Милько (10 кл.), Алина Ситникова (10 кл.), Павел Ковалевски (10 кл.), Норберт Кейзо (9 кл.), Эдгар Милош (9 кл.).

От всей души поздравляем победителей и благодарим за прекрасное выступление, артистизм, творческий подход  и умение работать в команде.

                                                            Классный руководитель 10 класса Станислава Яутакене

                                                            Классный руководитель 9 класса Мария Синкевич

Skip to content